Kontakt centar: Tel: 035 247 740; Fax: 035 278 232 - Email: info@cssp.ba

video main

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, provode projekat "Održivost civilnog društva" - CSSP.

Lideri u sektoru

ponedjeljak, 09 Mart 2015 14:06

Lideri odogovorni za sektore unutar CSSP projekta su:
  1. Institut za razvoj mladih KULT, Ilidža - Zapošljavanje i tržište rada
  2. Nezavisni biro za razvoj (NBR), Gradačac - Politike ekonomskog razvoja
  3. Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI), Sarajevo - Upravljanje javnim finansijama (planiranje i izvršenje budžeta)
  4. Omladinski komunikativni centar (OKC), Banja Luka - Obrazovanje
  5. Partnerstvo za zdravlje, Sarajevo - Zdravstvo
  6. Centar za razvoj i podršku (CRP), Tuzla - Zaštita okoliša i energetska efikasnost
  7. Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), Banja Luka - Poljoprivreda i ruralni razvoj -
  8. Forum građana Tuzle, Tuzla - Sektor pravosuđa
  9. Akcija, Sarajevo - Kultura
  10. Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), Sarajevo - Ljudska prava - marginalizovane grupe
  11. Žene ženama, Sarajevo - Prava žena
  12. Transparency International BiH (TI BiH), Banja Luka - Borba protiv korupcije    

O nama

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, provode projekat "Održivost civilnog društva" - CSSP.

Kontakt

"Održivost civilnog društva" - CSSP

Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla
 +387 35 247 740
info@cssp.ba

Newsletter

Ukoliko zelite da Vas redovno obavještavamo o novostima na projektu, molimo Vas da na slijedećem linku odaberete oblasti za koje ste zainteresovani i prijavite se na naš newsletter.

Prijava