Kontakt centar: Tel: 035 247 740; Fax: 035 278 232 - Email: info@cssp.ba

U proteklom periodu bio je u podređenom položaju
Decentraliziovano uređen
Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini za period 2011-2014 je usvojen, a odobrila su ga entitetska i kantonalna ministarstva.

Institucije kulture u Bosni i Hercegovini nalaze se u  teškom materijalnom, kadrovskom i organizacionom

Lideri u sektoru Kultura

četvrtak, 05 Mart 2015 13:41

AKCIJA, SARAJEVO

Akcija je osnovana 1998. godine s misijom da okuplja građane zainteresovane za nezavisnu i alternativnu umjetnost, te kulturu i projekte nezavisnih medija. Akcija je prva kulturna organizacija koja je pokrenula istraživanja u oblasti kulture i jedina organizacija koja u posljednih deset godina radi na tim pitanjima. 2006. Godine je provela istraživanje u četiri grada (Mostar, Tuzla, Banja Luka i Sarajevo) o problemima i potrebama kulturnih organizacija. Bila je prva organziacija koja je pokrenula programe obuke u oblasti kulturnog menadžmenta, prikupljanja sredstava i strateškog planiranja za kulturne organizacije. Akcija je uspostavila kontakte sa preko 300 predstavnika civilnog sektora u BiH, lokalnim, regionalnim i međunarodnim ekspertima u oblasti kulturnih politika, kulturnog zagovaranja i menadžmenta.

 

www.akcija.org.ba


FOUNDATION FOR DEVELOPMENT OF MEDIA AND CIVIL SOCIETY –MEDIACENTAR, SARAJEVO

Fondacija Mediacentar (FMC) osnovana je 2006. godine s ciljem razvoja i poboljšanja sektora civilnog društva i medija u BiH kroz razvoj medijskih i komunikacijskih kapaciteta civilnog društva, istraživanje, izdavaštvo, edukaciju o savremenim medijskim, komunikacijskim i informacijskim tehnologijama, te poticanje javnih rasprava o aktualnim društvenim temama. FMC je preuzela i izdavanje jedinog regionalnog nezavisnog kulturnog časopisa Sarajevske Sveske koji izlazi od 2001.godine, a koji okuplja umjetnike, mislioce, progresivne intelektualce, aktiviste iz cijele regije, te su jedinstven forum za dijalog i posrednik u pomirenju na Balkanu. Do sada je objavljeno 42 broja Sveski. Mediacentar i Frontline Club iz Londona, od 2010. uspješno organizuju večeri kulturnog i medijskog programa. Program je dio Frontline Club Events projekta koji se implementira u glavnim gradovima Albanije, BiH, Češke, Gruzije, Slovačke, kao i u 20 različitih gradova Rusije. Kroz projekcije dokumentarnih filmova i organiziranjem javnih rasprava javnost se informiše o aktuelnim društvenim temama, slaveći nezavisno novinarstvo, kulturne projekte, društvenu angažiranost te potakne razmjenu mišljenja.

Kolodvorska 3, 71000 Sarajevo
Tel/faks: +387 33 715 840
www.media.ba

Priče u fokusu

Video

play video kultura

Dodatne informacije

Više informacija o sektoru "Kultura" možete naći na linkovima liderskih organizacija:

O nama

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, provode projekat "Održivost civilnog društva" - CSSP.

Kontakt

"Održivost civilnog društva" - CSSP

Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla
 +387 35 247 740
info@cssp.ba

Newsletter

Ukoliko zelite da Vas redovno obavještavamo o novostima na projektu, molimo Vas da na slijedećem linku odaberete oblasti za koje ste zainteresovani i prijavite se na naš newsletter.

Prijava