Kontakt centar: Tel: 035 247 740; Fax: 035 278 232 - Email: info@cssp.ba

Poštovanje prava manjina i pojedinih marginaliziranih grupa i dalje ostaje limitirano
Romi, invalidne osobe, LGBT popoulacija itd

Efekti bljeska ; Limitirano Romi, limitirano invalidne osobe, limitirano LGBT populacija

Problemi u sektoru - Ljudska prava - marginalizovane grupe

četvrtak, 05 Mart 2015 14:49
  • Neprovođenje instrumenata zaštite ljudskih prava, uključujući i nepostojanje minimuma socijalne sigurnosti unutar entiteta što ugrožava socijalna ljudska prava i uzrokuje razlike u ostvarivanju tih prava
  • Nedovoljna društvena uključenost predstavnika marginalizovanih grupa usljed neodgovarajućeg zakonskog okvira i nepostojanja uslova za dinamičan razvoj socijalnog poduzetništva kao oblika socijalnog uključivanja
  • Preovladavajuća sistemska rješenja institucionalne podrške i smještaja za pripadnike marginalizovanih grupa
  • Nepoštivanje političkih (izbornih) prava za pripadnike nacionalnih manjina

Priče u fokusu

Video

play video ljudska prava

Dodatne informacije

Više informacija o sektoru "Ljudska prava - marginalizovane grupe" možete naćina linkovima liderskih organizacija:

O nama

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, provode projekat "Održivost civilnog društva" - CSSP.

Kontakt

"Održivost civilnog društva" - CSSP

Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla
 +387 35 247 740
info@cssp.ba

Newsletter

Ukoliko zelite da Vas redovno obavještavamo o novostima na projektu, molimo Vas da na slijedećem linku odaberete oblasti za koje ste zainteresovani i prijavite se na naš newsletter.

Prijava