Kontakt centar: Tel: 035 247 740; Fax: 035 278 232 - Email: info@cssp.ba

Bosna i Hercegovina je potpisala brojne međunarodne konvencije, protokole i ugovore zabrane diskriminacije po osnovu spola.
Žene u BiH nisu ravnopravne
slabo zastupljene u političkom i javnom životu, suočavaju sa brojnim problemima i diskrimina- cijom, nasiljem nad ženama

Nasilje u porodici, nastavlja biti široko rasprostranjen društveni problem u Bosni i Hercegovini

Problemi u sektoru - Prava žena

četvrtak, 05 Mart 2015 14:52
  • Neupoznatost žena sa postojećim zakonodavstvima, politikama i dokumentima usmjerenim ka uživanju ženskih prava, a to se posebno odnosi na izrazito siromašne žene i žene koje su izložene višestrukoj diskriminaciji –romkinje,lezbijke, biseksualne i transrodne žene, žene sa invaliditetom, žene pripadnice etničkih manjina, starije žene i žene sa sela
  • Nasilje u porodici
  • Diskriminacija po osnovu roda u zapošljavanju, unaprjeđivanju i davanju raznih beneficija
  • Politička participacija žena - iako je osigurana kvota od 40% na kandidatskim listama, žene i muškarci ne glasaju za žene
  • (Ne) usaglašavanje drugih zakona i pravnih akata- statuti, strategije pravilnici i sl sa zakonom o ravnopravnosti polova BiH i zakonom o zabrani diskriminacije , dovelo je do haotične pravne situacije u zemlji kada su u pitanju pristup ekonomsko-socijalnim pravima žena

Priče u fokusu

Priče u fokusu

Priče u fokusu

Video

play video prava zena

Dodatne informacije

Više informacija o sektoru "Prava žena" možete naćina linkovima liderskih organizacija:

O nama

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, provode projekat "Održivost civilnog društva" - CSSP.

Kontakt

"Održivost civilnog društva" - CSSP

Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla
 +387 35 247 740
info@cssp.ba

Newsletter

Ukoliko zelite da Vas redovno obavještavamo o novostima na projektu, molimo Vas da na slijedećem linku odaberete oblasti za koje ste zainteresovani i prijavite se na naš newsletter.

Prijava