Kontakt centar: Tel: 035 247 740; Fax: 035 278 232 - Email: info@cssp.ba

Bosnu i Hercegovinu karektarišu;
Prekomjerna
Neefikasna
Netransparentna javna potrošnja 
Česta kašnjenja u usvajanja budžeta
Problemi u njihovom izvršenju

Strategije reforme uprave u BiH, suštinski napredak u ovoj oblasti mora biti ostvaren

Lideri u sektoru Upravljanje javnim finansijama

četvrtak, 05 Mart 2015 12:47

CENTAR ZA ZASTUPANJE GRAĐANSKIH INTERESA - CPI, SARAJEVO

CPI je osnovan 2009. godine s ciljem prikupljanja, analize i objavljivanja podataka od interesa za građanstvo, te njihovom promocijom aktivno podržava izgradnju civilnog društva kroz zagovaranje transparentnosti budžetskog procesa na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. CPI je proveo istraživanja o otvorenosti budžeta - Open Budget Index (OBI) po metodologiji IBP-a (International Budget Partnership), istražujući otvorenost 8 ključnih budžetskih dokumenata za državni, entitetski, Distrikt Brčko i kantonalni nivo vlasti. CPI je kreirao jedinstvenu bazu podataka o budžetskoj potrošnji za državni, entitetski i kantonalni nivo vlasti u BiH. CPI je kreirao web stranicu s ciljem predstavljanja javne potrošnje po funkcionalnoj klasifikaciji -- Poreski kalkulator. “Brojač javne potrošnje” postavljen je u najprometnijoj sarajevskoj ulici. CPI je za jedan od svojih fokusa odabrao rad sa lokalnim zajednicama kroz niz aktivnosti kao što je organiziranje javnih rasprava o lokalnim budžetima u 30 općina širom BiH, kao i rad na jačanju građanske participacije.

Ćemaluša 7/I, 71 000 Sarajevo,
Tel: + 387 33259 5953/259 595; Faks: + 387 33 259 597
www.cpi.ba

Priče u fokusu

Video

play video javna potrosnja

Dodatne informacije

Više informacija o sektoru "Upravljanje javnim finansijama" možete naći na linku liderske organizacije:

O nama

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, provode projekat "Održivost civilnog društva" - CSSP.

Kontakt

"Održivost civilnog društva" - CSSP

Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla
 +387 35 247 740
info@cssp.ba

Newsletter

Ukoliko zelite da Vas redovno obavještavamo o novostima na projektu, molimo Vas da na slijedećem linku odaberete oblasti za koje ste zainteresovani i prijavite se na naš newsletter.

Prijava