Kontakt centar: Tel: 035 247 740; Fax: 035 278 232 - Email: info@cssp.ba

Izvještaji ukazju;
da je u ovoj oblasti ostvaren tek ograničeni napredak
BiH treba preduzeti konkretne napore za uspostavljanje usklađenog pravnog okvira
moraju ojačati javne konsultacije sa civilnim sektorom i drugim stejkholderima 
planiranje mjera nije odgovarajuće

Zanemarivanje ovog pitanja ostavlja može ostaviti nesagledive posljedice

Problemi u sektoru - Zaštita okoliša i energetska efikasnost

četvrtak, 05 Mart 2015 14:34
  • Zagađenje okoliša i ugroženo zdravlje ljudi zbog proizvodnje i potrošnja energije iz uglja
  • Vlast nema političku volju da riješi problem velikog zagađenja okoliša fosilnim gorivima
  • Vlast ne ispunjava obaveze prema EU u oblastima energije i okoliša
  • Nedovoljan kapacitet institucija za realizaciju tih obaveza uključujući nedostatak svijesti i znanja zaposlenika javne uprave
  • Vrlo slab uticaj javnosti na donosioce odluka
  • Nedovoljna svijest i znanje javnosti o toj problematici, što onemogućava njen veći uticaj
  • Nema jasnih lokalnih akcionih planova usklađenih sa zahtjevima očuvanja okoliša
  • Ograničen pristup javnosti informacijama, nedostatak informacija ili manipulacija informacijama od strane vlasti
  • Nepostojanje edukacije iz ove oblasti (učenika, firmi, domaćinstava) što limitira potražnju za novim tehnologijama

Priče u fokusu

Video

play video zastita okolisa

Dodatne informacije

Više informacija o sektoru "Zaštita okoliša i energetska efikasnost" možete naći na linku liderske organizacije:

O nama

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, provode projekat "Održivost civilnog društva" - CSSP.

Kontakt

"Održivost civilnog društva" - CSSP

Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla
 +387 35 247 740
info@cssp.ba

Newsletter

Ukoliko zelite da Vas redovno obavještavamo o novostima na projektu, molimo Vas da na slijedećem linku odaberete oblasti za koje ste zainteresovani i prijavite se na naš newsletter.

Prijava