Kontakt centar: Tel: 035 247 740; Fax: 035 278 232 - Email: info@cssp.ba

Bosna i Hercegovina  mora odgovoriti na sadašnje institucionalne slabosti
Mora obezbijediti vladavinu zakona
Odlučno ući u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala

Godinama u ovoj oblasti izostaje suštinski napredak

Lideri u sektoru Pravosuđa

četvrtak, 05 Mart 2015 11:16

FORUM GRAĐANA  TUZLA

Forum je osnovan 1993. godine kao građanski pokret, sa vizijom da stvori demokratsko društvo koje će kroz ustavne i zakonske norme obezbjediti jednakopravnost i pravnusigurnost za sve građane bez obzira na njihovu etničku, polnu, političku i drugu pripadnost, te izgradnju institucija koje će štititi  interese građana i na taj način obezbjediti pravdu i pravednost za sve,poštivajući temeljna ljudska i građanska prava u skladu sa međunarodnim pravnim aktima.Jačanje antiratnog aktivizma putem međunarodnih konferencija i drugih aktivnosti - Civilni dijalog, koji je 2000-te godine prerastao u Igmansku inicijativu. Udruženje doprinosi procesu povratka na području SI BiH, zaštite ljudskih prava, posebno izbjeglih i raseljenih lica, kroz pružanje besplatne pravne pomoći i zastupanje pred nadležnim organima u procesu povrata njihove imovine.  FGT je jedan od osnivača Demokratske alternative BiH (1996. godine), a 1998. godine pokrenuo je ideju za osnovanje Komisije istine i pomirenja u Bosni i Hercegovini. Osnivanje prve mreže nvo-a u BiH – Građanski alternativni parlament BiH (1996. FGT je aktivan i kontuiran akter u građanskom posmatranju izbora i u reformi zakonske legislative (Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH i BiH; amandmani na Ustav BiH i FBiH.


Hadži Bakirbega Tuzlića br.1, 75000 Tuzla

Tel/faks: + 387 35 258 075 / 258 079; 

web: www.forumtz.com;  email: ;

 


Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj 


Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj osnovan je 1996. godine s ciljem promocije, zaštite i monitoringa stanja ljudskih prava u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu. U periodu 1998 - 2008,  Odbor je sistemski pratio i objavljivao kvartalne i mjesečne izvještaje o stanju ljudskih prava u BiH. U saradnji sa Međunarodnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju uspostavljenom početkom 2001. godine, realizovano je pet konferencija u lokalnim zajednicama gdje su počinjeni teški ratni zločini u kojima je učestvovalo više od 1.300 građana. Nakon ovih debata nadležne institucije u BiH pokrenute su brojne istrage protiv lica osumnjičenih da su počinili ratne zločine tokom rata u BiH. Početkom 2000. godine, u saradnji sa partnerskim organizacijama u regionu zapadnog Balkana, pokrenut je program edukacije za ljudska prava i aktivno građanstvo putem kojih su unaprijeđeni kapaciteti više od 18,500 mladih za zagovaranje pozitivnih promjena u društvu. Helsinški odbor od 2005. godine pruža podršku reformi pravosuđa u okviru "Mreže podrške Sudu BiH". Početkom 2010. godine, Helsinški odbor se uključuje u rad Ekspertne radne grupe za izradu Strategije tranzicione pravde u BiH i akcionog plana za njeno provođenje. Tokom godina je objavio nekoliko značajnih istraživanja u oblasti stanja ljudskih prava i seksualnih sloboda LGBTIQ populacije, etnički motivisanog nasilja na sportskim terenima u Bijeljini i Tuzli, percepcije korupcije na univerzitetu i u zdravstvu. Član je različitih nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža, kao što je BHRN, regionalna mreža obrazovanja o ljudskim pravima, HREA, Mreža pravde u BiH, itd. 


Braće Gavrić 6, 76 300 Bijeljina

Tel/fax: +387 55 210 851

e-mail:  www.helcommrs.org

Zadnji put promjenjen četvrtak, 05 Mart 2015 14:12

Vijesti

Priče u fokusu

Video

play video pravosudje

Dodatne informacije

Više informacija o sektoru "Pravosuđe" možete naćina linkovima liderskih organizacija:

O nama

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, provode projekat "Održivost civilnog društva" - CSSP.

Kontakt

"Održivost civilnog društva" - CSSP

Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla
 +387 35 247 740
info@cssp.ba

Newsletter

Ukoliko zelite da Vas redovno obavještavamo o novostima na projektu, molimo Vas da na slijedećem linku odaberete oblasti za koje ste zainteresovani i prijavite se na naš newsletter.

Prijava