Kontakt centar: Tel: 035 247 740; Fax: 035 278 232 - Email: info@cssp.ba

EKONOMSKI OPORAVAK;
Ide sporo
Bilježi negativan trend
Visoka opterećenja privrede 
BiH najslabije rangirana zemlja u regionu

Iako se ekonomski razvoj nalazi u prioritetu strateških dokumentata BiH

Povećanje efikasnosti sredstava koja se ulažu za saniranje šteta od poplava

ponedjeljak, 09 Mart 2015 13:19

Pokrenute su aktivnosti na problemu “Povećanje efikasnosti sredstava koja se ulažu za saniranje šteta od poplava”, te su u skladu s tim održane četiri fokus grupe u mjestima koja su direktno pogođena poplavama (Domaljevac, Šamac, Odžak i Tuzla) i dva okrugla stola (Modriča i Banja Luka). Na ovim događajima je bilo prisutno oko 80 osoba sa velikim učešćem predstavnila lokalnih vlasti i biznis sektora.

Priče u fokusu

Video

play video politika

Dodatne informacije

Više informacija o sektoru "Politike ekonomskog razvoja" možete naćina linkovima liderskih organizacija:

O nama

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, provode projekat "Održivost civilnog društva" - CSSP.

Kontakt

"Održivost civilnog društva" - CSSP

Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla
 +387 35 247 740
info@cssp.ba

Newsletter

Ukoliko zelite da Vas redovno obavještavamo o novostima na projektu, molimo Vas da na slijedećem linku odaberete oblasti za koje ste zainteresovani i prijavite se na naš newsletter.

Prijava