Kontakt centar: Tel: 035 247 740; Fax: 035 278 232 - Email: info@cssp.ba

Bosnu i Hercegovinu karektarišu;
Prekomjerna
Neefikasna
Netransparentna javna potrošnja 
Česta kašnjenja u usvajanja budžeta
Problemi u njihovom izvršenju

Strategije reforme uprave u BiH, suštinski napredak u ovoj oblasti mora biti ostvaren

Zagovaranjem do budžetske odgovornosti i građanske participacije

ponedjeljak, 10 Avgust 2015 14:00

Fondacija CPI organizirala je drugi sastanak Mreže za budžetsku odgovornost.


Sarajevo, 30. juni 2015. godine – U okviru projekta: „Zagovaranjem do budžetske odgovornosti i građanske participacije“, Fondacija CPI organizirala je drugi sastanak Mreže za budžetsku odgovornost, u prostorijama hotela Bosnia, u Sarajevu, u utorak, 30. 6. 2015. godine, u 11.00 sati.
Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva, medija, akademske zajednice, poslovnog sektora i vlasti, zainteresirani za organizirano djelovanje unutar Mreže, s ciljem rješavanja ključnih problema u oblasti javnih finansija u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat se sprovodi u sklopu Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP) koji finansijski podržava USAID, a koordiniraju ga CCI i CPCD.
Na sastanku je raspravljano o dva problema budžetske netransparentnosti, identificirana na osnivačkom sastanku Mreže za budžetsku odgovornost. Prvi problem je nepostojanje Budžeta za građane na nivou entiteta i Distrikta Brčko, a drugi je dosljedna primjena Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti, iz 2012. godine, u oblasti djelovanja Ministarstva finansija FBiH.
Projektne aktivnosti biće usmjerene na zagovaranje izmjene zakona, u cilju uvođenja Budžeta za građane kao obaveznog dokumenta u budžetskom ciklusu. Budžet za građane predstavlja pojednostavljenu verziju budžeta, dostupnu i razumljivu što većem broju građana. Objavljivanje prijedloga budžeta u ovakvom formatu, omogućilo bi građanima da se uključe u raspravu o budžetu prije njegovog usvajanja u parlamentu. Od Ministarstva finansija FBiH se očekuje da poboljša komunikaciju sa građanima kroz sva četiri stepena regulirana Uredbom: informiranje, konsultacije, uključivanje i partnerstvo. To uključuje i konkretne mjere, poput objavljivanja liste organizacija i pojedinaca koji čine zainteresiranu javnost na internet stranici Ministarstva i imenovanje koordinatora za konsultacije.
Fondacija CPI nastaviće sa radom na većoj transparentnosti javne potrošnje, kao osnovnim preduslovom za veće uključivanje građana u budžetski proces.

budzeti

Priče u fokusu

Video

play video javna potrosnja

Dodatne informacije

Više informacija o sektoru "Upravljanje javnim finansijama" možete naći na linku liderske organizacije:

O nama

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, provode projekat "Održivost civilnog društva" - CSSP.

Kontakt

"Održivost civilnog društva" - CSSP

Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla
 +387 35 247 740
info@cssp.ba

Newsletter

Ukoliko zelite da Vas redovno obavještavamo o novostima na projektu, molimo Vas da na slijedećem linku odaberete oblasti za koje ste zainteresovani i prijavite se na naš newsletter.

Prijava