Kontakt centar: Tel: 035 247 740; Fax: 035 278 232 - Email: info@cssp.ba

Državni zavodi za zapošljavanje;
Dominiraju
Troše velika javna sredstva
Bilježe slabe rezultate
Neusklađeni sa međunarodnim standardima EU....

Pitanje zapošljavanja, te slobode kretanja radne snaga jedna su od osnovnih sloboda na kojima počiva Evropska unija

Agencija za rad i zapošljavanje BiH pristupila Mreži za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta u BiH

utorak, 17 Mart 2015 14:03

Izvršni direktor Instituta za razvoj mladih KULT Jasmin Bešić i zamjenik direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH Željko Rajić potpisali su danas u Sarajevu Sporazum kojim je Agencija pristupila Mreži za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta u BiH.

Rajić je izjavio da je Agencija pristupila Mreži jer je ocijenjeno da Institut za razvoj mladih KULT može doprinijeti poboljšanju poslovnog ambijenta i svih procesa koji vode smanjenju nezaposlenosti, posebno mladih, u BiH.

Direktor Instituta za razvoj mladih KULT Jasmin Bešić zahvalio je Agenciji na želji da učestvuje u radu Mreže i rekao da je najveći problem mladih u BiH, i uzrok svih ostalih njihovih problema, upravo nezaposlenost. Dodao je da je saradnja svih zainteresiranih za smanjenje nezaposlenosti neophodna, jer samo zajedničkim nastupom moguće je doći do pozitivnih rješenja.

Voditelj projekta „Poslovni prostor BH“ Rusmir Pobrić kazao je da će brzina rješavanja nagomilanih problema u oblasti zapošljavanja i vidljivost rezultata zavisiti od predstavnika novih vlasti u nadležnim institucijama, a da će Mreža učiniti sve što bude u njenoj moći da ponudi svoju konkretnu podršku i ubrza neophodne korake.

Mreža za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta u BiH osnovana je krajem 2014. u okviru inicijative "Poslovni prostor BiH" i pokušava obuhvatiti što više državnih institucija, poslovnih subjekata i predstavnika civilnog sektora radi postizanja najboljih rješenja za ključne probleme u oblasti zapošljavanja.

Inicijativa zagovara veću i bolje usmjerenu budžetsku podršku za razvoj malog i srednjeg preduzetništva, zatim uređenje raspodjele različitih finansijskih poticaja najperspektivnijim granama privrede te rasterećenje privrednika od velikih nameta, s fokusom na olakšice kod plaćanja PDV-a i subvencioniranje doprinosa na plate za novozaposlene.

Inicijativa "Poslovni prostor BH" provodi se u okviru Projekta održivosti civilnog društva u BiH (CSSP), koji realiziraju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a podržavaju ga USAID i vlada Velike Britanije.

Priče u fokusu

Video

play video zaposljavanje

Dodatne informacije

Više informacija o sektoru "Zapošljavanje i tržište rada" možete naći na linku liderske organizacije:

O nama

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, provode projekat "Održivost civilnog društva" - CSSP.

Kontakt

"Održivost civilnog društva" - CSSP

Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla
 +387 35 247 740
info@cssp.ba

Newsletter

Ukoliko zelite da Vas redovno obavještavamo o novostima na projektu, molimo Vas da na slijedećem linku odaberete oblasti za koje ste zainteresovani i prijavite se na naš newsletter.

Prijava