Kontakt centar: Tel: 035 247 740; Fax: 035 278 232 - Email: info@cssp.ba

Izvještaji ukazju;
da je u ovoj oblasti ostvaren tek ograničeni napredak
BiH treba preduzeti konkretne napore za uspostavljanje usklađenog pravnog okvira
moraju ojačati javne konsultacije sa civilnim sektorom i drugim stejkholderima 
planiranje mjera nije odgovarajuće

Zanemarivanje ovog pitanja ostavlja može ostaviti nesagledive posljedice

Održani eko sajmovi

subota, 07 Mart 2015 18:07

U organizaciji sektorske mreže EFEKT održani su eko sajmovi pod nazivom „veče sa građanima“ na kojima su predavači bili profesori sa fakulteta, stručnjaci u oblasti zaštite okoliša i energetske efikasnosti i relevantni pojedinci. Ukupno je planirano održavanje 12 seminara sa preko 240 građana uključenih u ove aktivnost. U januaru su održana četiri sajma 22.01.2015 i 29.01.2015 u Tuzli, i u Banjaluci 19.01.2015 i 26.01.2015.

Priče u fokusu

Video

play video zastita okolisa

Dodatne informacije

Više informacija o sektoru "Zaštita okoliša i energetska efikasnost" možete naći na linku liderske organizacije:

O nama

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, provode projekat "Održivost civilnog društva" - CSSP.

Kontakt

"Održivost civilnog društva" - CSSP

Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla
 +387 35 247 740
info@cssp.ba

Newsletter

Ukoliko zelite da Vas redovno obavještavamo o novostima na projektu, molimo Vas da na slijedećem linku odaberete oblasti za koje ste zainteresovani i prijavite se na naš newsletter.

Prijava