Kontakt centar: Tel: 035 247 740; Fax: 035 278 232 - Email: info@cssp.ba

Zdravstvo;
Najlošiji zdravstveni sistem
Preko 13 fondova
Proizvodi isključivo gubitke 
Dugove
Opšte nezadovoljstvo građana

Žarište je korupcije

Zdravstvo

PARTNERSTVO ZA ZDRAVLJE (PH)
PH je osnovano 2009. godine s ciljem razvoja ključnih znanja i vještina o zdravlju kroz edukaciju i treninge profesionalaca, kao i pomoći institucijama da izgrade svoje kapacitete i postignu održivi napredak u kvaliteti pružanja osnovnih i najvažnijih zdravstvenih usluga. PH je osnovao 22 VCT centra unutar zdravstvenog sistema koji su obavili preko 40000 savjetovanja i testiranja na HIV. PH je učestvovao u  razvoju državnih standarda i protokola za savjetovanje i testiranje na HIV i u razvoju kliničkih vodilja za liječenje AIDSa. PH je proveo edukaciju 6.619 zdravstvenih radnika iz oblasti HIV/AIDSa, te organizovao 6 regionalnih balkanskih konferencija iz oblasti HIVa i AIDSa. PH predstavlja i zastupa 22 zemlje istočne Evrope i centralne Azije u Upravnom odboru GFATMa, te je uspostavio Ured za tehničku podršku regionu istočne Evrope i centralne Azije u PH u Sarajevu. PH radi na jačanju 2 Resursna centra i umrežavanje istih sa NVO. PH je osnovao i podržao Y-peer mreže, osnivanje 2 savjetovališta za Diabetes Mellitus, osnivanje 4 Edukaciona centra za CPD zdravstvenih radnika, rekonstrukcija i opremanje više od 40 ambulanti porodične medicine, edukacija 800 ljekara i medicinskih sestara/tehničara iz porodične medicine. PH je proveo edukaciju 120 trener, proveo regionalne treninge jačanja kapaciteta NVO-a, dodijelio avanje preko 20 grantova za jačanje i osnivanje NVO-a u zdravstvu, izvršio edukaciju 66000 adolescenata o seksualnom i reproduktivnom zdravlju kroz peer edukacije. Objavljeno je više desetina publikacija kao što su protokoli, kliničke vodilje, kurikulumi istraživanja itd.

Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo
Tel: + 387 33 627 652; Faks: 627 656,

www.partnershipsinhealth.ba

INICIJATIVA I CIVILNA AKCIJA  (ICVA)
ICVA je osnovana 1996. godine s misijom da utiče na nacionalne politike, zakone i prakse koje se odnose na marginalizovane grupe u društvu kroz dijalog nevladinih organizacija i tijela vlasti u donošenju i primjeni politika, zakona i propisa. ICVA je jedna od osnivača mreže NVO Vijeće. ICVA koordinira rad neformalne mreže od 10-tak NVO-a angažovanih u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti  socijalno ugroženih grupa u ostvarivanju prava korisnika kroz zakone i praksu. ICVA je inicirala  izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH za obavezno zdravstveno osiguranje djece i starijih od 65 godina, što je rezultiralo  usvajanjem Zakona o zdravstvenom osiguranju djece i starijih od 65 godina po hitnom postupku i stupanjem na snagu 2009. godine.  ICVA je zajedno sa mrežom NVO inicirala donošenje i usvajanje Zakona o pravima pacijenata koji je u FBiH stupio na snagu u julu 2010.  ICVA je zajedno sa partnerima uradila analize i izdala publikacije: "Do univerzalne zdravstvene zaštite u BiH-pregled stanja i preporuke za djelovanje" (2009) sa razlozima isključenosti 18% stanovništva iz sistema zdravstvene zaštite i preporukama za izmjene politika i praksi u sektoru zdravstva;  "Izvještaj NVO o primjeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH" u 8 oblasti,uključujući zdravstvo (2013).

Radićeva 1, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: + 387 33 210201; Faks: 668 297

www.icva-bh.org
 

Priče u fokusu

Video

play video zdravstvo

Dodatne informacije

Više informacija o sektoru "Zdravstvo" možete naćina linkovima liderskih organizacija:

O nama

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, provode projekat "Održivost civilnog društva" - CSSP.

Kontakt

"Održivost civilnog društva" - CSSP

Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla
 +387 35 247 740
info@cssp.ba

Newsletter

Ukoliko zelite da Vas redovno obavještavamo o novostima na projektu, molimo Vas da na slijedećem linku odaberete oblasti za koje ste zainteresovani i prijavite se na naš newsletter.

Prijava