Kontakt centar: Tel: 035 247 740; Fax: 035 278 232 - Email: info@cssp.ba

Nivo korupcije u BiH povećan u posljednje dvije godine
institucije nisu efikasne
građani su izgubili povjerenje u institucije
političke partije se smatraju najkorumpiranijima
zdravstvo, parlament / zakonodavstvo, policija, javni zvaničnici / državna služba

Evropska komisija ukazuje na odsustvo konretnog napretka na polju suzbijanja korupcije

Borba protiv korupcije

TRANSPARENCY INTERNATIONAL BIH
TI BiH osnovan je 2001. godine s  ciljem zaštite od korupcije kroz mobilisanje globalne zajednice, te unapređivanje i jačanje međunarodnog i nacionalnog sistema integriteta.TI BiH je najrelevantnija organizacija u BiH u oblasti borbe protiv korupcije i najrelevantniji izvor istraživanja i podataka o stanju korupcije u pojedinim sektorima, kao i kvalitetu zakonskog okvira i njegove primjene, percepciji građana o prisustvu korupcije i njenim posljedicama. TI BiH je uspostavio Centar za pružanje pravne pomoći građanima u borbi protiv korupcije. TI BiH je primio gotovo 10.000 poziva i upita građana i djelovao na osnovu oko 1500 slučajeva u kojima su građanima pruženi pravni savjeti, te u kojima je TI BiH djelovao prema nadležnim institucijama nastojeći osigurati adekvatnu primjenu zakona. TI BiH je uspješno proveo kampanju  zagovaranja za usvajanje Strategije za borbu protiv korupcije BiH.  U oblasti visokog obrazovanja, preporuke za prevenciju korupcije usvojene su od strane četiri javna univerziteta, i u potpunosti uvrštene u Program prevencije korupcije u visokom obrazovanju koji je usvojila Vlada Federacije BiH. Veliki broj krivičnih prijava protiv javnih zvaničnika za zloupotrebe službenog položaja, te prijave za sukob interesa, neregularnosti u procesu finansiranja partija, neregularnosti u procesu zapošljavanja, diskriminaciju, a zahvaljujući TI BiH analizama javnost je upoznata sa brojnim nepravilnostima u procesu privatizacije državnog kapitala, posebno u slučaju Naftne industrije RS. TI BiH je zaslužan i za pojačanu svijest javnosti o problemima korupcije putem kampanja  poput  "Novac ima Ime i Prezime", "Korupcija u obrazovanju, cirkus u profesiji", "Mitomanija". TI BiH je od 2008. dobio 17 tužbi podnesenih protiv institucija koje krše zakon o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima (od 42 podnesene tužbe, 17 je usvojeno, 1 odbačena, 7 odbijeno, a 16 je još uvijek u postupku).

Gajeva 2, 78000 Banja Luka;
Tel/Faks: + 387 51 216 928;
www.ti-bih.org

CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO, SARAJEVO
CIN je osnovan 2005. godine s ciljem da bh. građanima obezbjedi tačne i nepristrasne informacije koje su im potrebne da  bi donijeli pravu odluku na demokratskim izborima.CIN-ova istraživanja su dovela do odlaska sa dužnosti nekoliko sudaca i ministara, zatvaranja ili otpuštanja policajaca, zatvaranja lažnog američkog univerziteta i otkrivanja vladinih službenika zbog zloupotreba. Protiv bivšeg premijera Nedžada Branković je podignuta optužnica na osnovu  otkrića koja je CIN prvi objavio 2007. godine. Optužnica, koju je podiglo Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu Tužilaštvo Kantona Sarajevo, bila je bazirana na CIN-ovoj priči.  Zakon o koncesijama na entiteskim i kantonalnom nivou (u nekoliko kantona) je napokon definisao korištenje prirodnih resursa nakon što je CIN kroz seriju istraživanja objelodanio niz zloupotreba. Nakon priča o pro-bono advokatima, Sud BiH i Advokatska komora su automatizovale proces odabira advokata, čime je korupcija svedena na minimum.  U nekoliko slučajeva, CIN-ove priče su inicirale tužilaštva na različitim nivoima da pokrenu službene istrage - najnoviji primjer je slučaj gospodina Čauševića, koji se trenutno nalazi pod istragom Tužilaštva BiH na osnovu CINovih nalaza. Niz priča o zloubotrebama fondova u Razvojnim bankama FBiH i RS dovela su do rasprave o obustavljanju tranše kredita za 2013., te interne istrage istražitelja iz EU.

Dolina 11, 71 000 Sarajevo
Tel/Faks: + 387 33 560 040,
 ; www.cin.ba

Vijesti

Održan sastanak
10/03/2015 - 10:19

Priče u fokusu

Video

play video korupcija

Dodatne informacije

Više informacija o sektoru "Borba protiv korupcije" možete naćina linkovima liderskih organizacija:

O nama

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, provode projekat "Održivost civilnog društva" - CSSP.

Kontakt

"Održivost civilnog društva" - CSSP

Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla
 +387 35 247 740
info@cssp.ba

Newsletter

Ukoliko zelite da Vas redovno obavještavamo o novostima na projektu, molimo Vas da na slijedećem linku odaberete oblasti za koje ste zainteresovani i prijavite se na naš newsletter.

Prijava