Kontakt centar: Tel: 035 247 740; Fax: 035 278 232 - Email: info@cssp.ba

Poštovanje prava manjina i pojedinih marginaliziranih grupa i dalje ostaje limitirano
Romi, invalidne osobe, LGBT popoulacija itd

Efekti bljeska ; Limitirano Romi, limitirano invalidne osobe, limitirano LGBT populacija

Ljudska prava - marginalizovane grupe

FONDACIJA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE U BIH
FSU u BiH osnovana je 2010. godine s ciljem izgradnje kapaciteta i uloge nevladinog sektora u stvaranju aktivnog i vitalnog civilnog društva sačinjenog od posvećenih i funkcionalnih NVO-a koji promovišu i koji su partner javnom i privatnom sektoru u obezbjeđivanju jednakih mogućnosti i potpunog ostvarivanja ljudskih prava za sve građane. FSU u BiH je podržala ukupno 58 projekata NVO-a i socijalnih preduzeća, te ostvarila saradnju sa 56 domaćih institucija na svim nivoima vlasti i pružila konkretnu podršku za ukupno 56.570 krajnjih korisnika, uglavnom iz najugroženijih i marginalizovanih grupa građana. FSU je realizovala 160 obuka, pojedinačnih treninga, evaluacija ili monitoring posjeta za preko 250 predstavnika NVO-a u oblastima poput finansijskog upravljanja, javnih nabavki i upravljanja projektima po standardima EU. FSU u BiH ostvarje uticaj na donošenje javnih politika u sektoru putem publikovanja sektorskih istraživanja (tri), sveobuhvatnih studija o sektoru (tri), almanaha najboljih NVO-praksi (četiri publikacije) i tri policy briefa (od čega dva u partnerstvu sa IBHI-jem). FSU u BiH je članica mreže NVO vijeće, mreže Sporazum plus i UN Global Compact mreže a osoblje FSU u BiH je učestvovalo u svojstvu člana u Lokalnoj savjetodavnoj grupi TACSO BiH (Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva).

Branilaca Sarajeva 47/III, 71000 Sarajevo BiH;
Tel:Faks: + 387 33 219 341
;

INICIJATIVA  ZA  BOLJU  I  HUMANIJU  INKLUZIJU (IBHI)
IBHI was founded in 2008 with a mission to contribute to strengthening of social inclusion, reducing of poverty and poverty risks by providing professional assistance and capacity building of government institutions and NGOs. IBHI has publicized over 97 publications (studies, analyses, reports) regarding human rights, social inclusion and poverty, the local NGO sector, social policy and social protection reforms, gender equality, etc. It has also, through presentations and papers, taken part in over 30 international conferences. In 2009, IBHI received two international awards from UNDP and OECD for „excellence in measurement“ for the development of an original methodology for measurement of social exclusion. IBHI is a member and/or cofounder of several networks: NEVAC, Sporazum Plus, NGO Council, SESPI. IBHI played a key role in the adoption of national disability policy and entity strategies, Gender Equity and Equality Program BiH (GEEP), which resulted in the formation of entity Gender centers in the Federation of BiH and Republika Srpska.  

Branilaca Sarajeva 47/III, 71000 Sarajevo BiH;
Tel/Fax: + 387 33 219 341
, www.ibhi.ba

Priče u fokusu

Video

play video ljudska prava

Dodatne informacije

Više informacija o sektoru "Ljudska prava - marginalizovane grupe" možete naćina linkovima liderskih organizacija:

O nama

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, provode projekat "Održivost civilnog društva" - CSSP.

Kontakt

"Održivost civilnog društva" - CSSP

Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla
 +387 35 247 740
info@cssp.ba

Newsletter

Ukoliko zelite da Vas redovno obavještavamo o novostima na projektu, molimo Vas da na slijedećem linku odaberete oblasti za koje ste zainteresovani i prijavite se na naš newsletter.

Prijava