Kontakt centar: Tel: 035 247 740; Fax: 035 278 232 - Email: info@cssp.ba

Bosna i Hercegovina je potpisala brojne međunarodne konvencije, protokole i ugovore zabrane diskriminacije po osnovu spola.
Žene u BiH nisu ravnopravne
slabo zastupljene u političkom i javnom životu, suočavaju sa brojnim problemima i diskrimina- cijom, nasiljem nad ženama

Nasilje u porodici, nastavlja biti široko rasprostranjen društveni problem u Bosni i Hercegovini

Održani sastanci u lokalnim zajednicama

subota, 07 Mart 2015 18:47

U okviru Womennet održani su sastanci u lokalnim zajednicama, i to 30.01. u Foci, 17.02. u Sanskom Mostu i 24.02. u Doboju. Cilj sastanka je bio podsticanje žena i muškaraca iz različitih sektora u da postanu aktivni sudionici u donošenje odluka i razvoju njihove lokane zajednice.

Priče u fokusu

Priče u fokusu

Priče u fokusu

Video

play video prava zena

Dodatne informacije

Više informacija o sektoru "Prava žena" možete naćina linkovima liderskih organizacija:

O nama

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, provode projekat "Održivost civilnog društva" - CSSP.

Kontakt

"Održivost civilnog društva" - CSSP

Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla
 +387 35 247 740
info@cssp.ba

Newsletter

Ukoliko zelite da Vas redovno obavještavamo o novostima na projektu, molimo Vas da na slijedećem linku odaberete oblasti za koje ste zainteresovani i prijavite se na naš newsletter.

Prijava