Kontakt centar: Tel: 035 247 740; Fax: 035 278 232 - Email: info@cssp.ba

Bosna i Hercegovina je potpisala brojne međunarodne konvencije, protokole i ugovore zabrane diskriminacije po osnovu spola.
Žene u BiH nisu ravnopravne
slabo zastupljene u političkom i javnom životu, suočavaju sa brojnim problemima i diskrimina- cijom, nasiljem nad ženama

Nasilje u porodici, nastavlja biti široko rasprostranjen društveni problem u Bosni i Hercegovini

U Sarajevu održana tribina

subota, 07 Mart 2015 18:54

14.02.15 u Sarajevu održana je tribina pod nazivom:Ljudska prava svim ženama u BiH – poznaju li se dovoljno problemi diskriminacije i društvene isključenosti žena u oviru nadležnosti svih zainteresiranih strana u akcijama, reakcijama i odgovorima. Organizacija ovog događaja je zajednička inicijativa organizacija Žene ženama, Žene Trnova, Ženske mreže BiH, Sarajevskog otvorenog centra (SOC) i Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA, a fokus izlaganja i diskusije je na standardima Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (CAHVIO), te njenoj implementaciji u javne politike (strategije, zakone i podzakonske akte). Tribina je održane u okviru aktivnosti Womennet.

Priče u fokusu

Priče u fokusu

Priče u fokusu

Video

play video prava zena

Dodatne informacije

Više informacija o sektoru "Prava žena" možete naćina linkovima liderskih organizacija:

O nama

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, provode projekat "Održivost civilnog društva" - CSSP.

Kontakt

"Održivost civilnog društva" - CSSP

Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla
 +387 35 247 740
info@cssp.ba

Newsletter

Ukoliko zelite da Vas redovno obavještavamo o novostima na projektu, molimo Vas da na slijedećem linku odaberete oblasti za koje ste zainteresovani i prijavite se na naš newsletter.

Prijava