Contakt center: Tel: 035 247 740; Fax: 035 278 232 - Email: info@cssp.ba

Center for Civic Initiative (CCI) and the Centre for Promotion of Civil Society (CSPC) with the support of the United States Agency for International Development (USAID) and the British Embassy, implemented the project "Sustainability of civil society" - CSSP.

Povećanje političke volje i kompetencija lokalnih BiH vlasti (općine, gradovi, kantoni) za „ozelenjavanje” lokalnog energetskog sektora kroz planiranje i realizaciju mjera EE&OIE. CRP radi na analizi općina, gradova i kantona što se tiče njihovog napretka po pitanju planiranja EE&OIE mjera, kao i na oblikovanju generalne poruke kampanje, čija je prva verzija već pretočena u uvodnu prezentaciju održanu na uvodnom sastanku EFEKT mreže.


About us

Center for Civic Initiative (CCI) and the Centre for Promotion of Civil Society (CSPC) with the support of the United States Agency for International Development (USAID) and the British Embassy, implemented the project "Sustainability of civil society" - CSSP.

Contact

"Sustainability of civil society" - CSSP.

Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla
 +387 35 247 740
info@cssp.ba

Newsletter

If you want to keep informed about updates on the project, please select the following link to select areas in which you are interested and subscribe to our newsletter.

Subscribe